web analytics

Chim Sẻ Đi Nắng và các game thủ bán chuyên nói gì hệ thống AoE ranking mới?

Cng đồng AoE bất ngờ dạy sóng khi fanpage của Chim Sẻ Đi Nắng cũng như các game thủ bán chuyên đăng tải thông tin về bản cập nhật bom tấn GPlay AoE Ranking.