web analytics

Độ Mixi bất ngờ bị yêu cầu đòi sao kê số tiền đonate làm từ thiện

Tộc trưởng Độ Mixi là một người rất tâm huyết với việc làm từ thiện. Tuy nhiên, một bộ phận cộng đồng mạng đã bày tỏ sự nghi ngờ với nam streamer này.